I was discharged – Unauthorized Heroism

Drillbit Taylor [Owen Wilson]: It’s what the army always say: Have it your way. Wade [Nate Hartley]: I think that’s… Burger King. Drillbit Taylor [Owen Wilson]: Where do you think they got it from?


Anna berättade

… Att ljudet på hennes TV inte fungerar när man ser på MittNytt. Bara när man ser på MittNytt. Det, om jag får be, är ett tydligt tecken. På vad vet jag inte riktigt.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu