Tag Archive

The following is a list of all entries tagged with H&M:

SRS BSNSS

Jag har jobbat hela dagen igår och idag i stort sett med att redigera en film åt H&M. En ”kort” film (på tio minuter) om H&M’s framtidsvisioner och hur butiken kommer att se ut 2020. Annika, butikschef i Sundsvall, har suttit med för att kolla att jag inte drar skam över deras varumärke – Och […]


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu